Нормативні документи у галузі дошкільної освіти

Закони України

Про освіту (від 23.05.1991 №1060-ХІІ із змінами) 

Про дошкільну освіту (від 11.07.2001 №2628-III із змінами)

Конвенція про права дитини (ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989)

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності від 05.04.2007 №877-V із змінами)

Укази Президента України

Про Державну премію України в галузі освіти від 30.09.2010 №929/2010 із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України

Положення про дошкільний навчальний заклад (від 12.03.2003 №305 із змінами)

Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (від 22.11.2004 №1591 із змінами)

Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (від 14.06.2002 №826)

Про затвердження Положення про центр розвитку дитини від 05.10.2009 №1124)

Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів (від 26.08.2002 №1243 із змінами)

Накази Міністерства освіти і науки України

Базовий компонент дошкільної освіти

Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (від  30.01.2015 №67)

Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності (від 20.04.2015 №446)

Про затвердження Інструкції про ділову документацію в дошкільних закладах (від 01.10.2012 №1059)

Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (від 17.04.2006  №298/227 із змінами)

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України (від 02.08.2005 №458)

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю (від 23 березня 2005 р. №178)

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (від 20.02.2002 №128 із змінами)

Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (від 30.08.2005 №432/496)

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети  (раду) дошкільного навчального закладу (від 26 квітня 2011 року №398)

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (від 06.10.2010 №930 із змінами)

Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів (від 04.11.10. №1055 із змінами)

Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів (від 25.11. 2011 №1365)

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» (від 15.05. 2012 №582)

Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах від 08.08.2017 №1025

Листи Міністерства освіти і науки України

Лист МОН від 20.10.2016 №1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами"

Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»

Лист МОН України від 25.05.2016 №2/4-14-926-16 «Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Лист МОН України від 29.09.2014 №1/9-500  «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення»

Лист МОН України від 02.04.2014 №1/9-187 «Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації»

Лист МОН України від 16.11.2013 №1/9-839 "Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів"

Лист МОН України від 13.06.2017 №1/9-322 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

Накази інших Міністерств

Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»

Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів

Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ