Нормативні документи з охорони праці

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 №2694-XII

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994 №4004-XII із змінами

Указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 №685/2006

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI із змінами

Постанова КМУ «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30 листопада 2011 р. №1232 із змінами

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру" від 22 березня 2001 р. №270 із змінами

Наказ МОН України "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах" від 01.08.2001  №563 із змінами

Наказ МОН України "Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти" від 16.03.2004 №81 із змінами

Наказ МОН України "Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчання з біології  в загальноосвітніх навчальних закладах" від 15.11.2010 №1085

Наказ МОН України "Про затвердження Правил безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти" від 13.08.2007 №730

Наказ МОН України "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України" від  15.08.2016  №974

Наказ МОН України "Про затвердження Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах" від 31.08.2001  №616 із змінами

Наказ МОН України "Про  Типові  правила  внутрішнього трудового розпорядку для працівників навчально-виховних  закладів системи Міністерства  освіти України" від 20.12.1993 №455 із змінами

Наказ МОН України "Про затвердження Положення про кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності професійно-технічного навчального закладу" від 20.10.2005 №609

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Правил з охорони праці для навчальних закладів, у яких проводяться профільне навчання і професійна підготовка учнів з автосправи" від 12.11.2002 №574

Наказ МОЗ України "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій" від 21.05.2007 №246 із змінами

Наказ МОЗ України "Про затвердження Державних санітарних норм та правил "Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів" від 20.02.2013  №144 

Наказ МНС України "Про затвердження Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів" від 16.07.2012  №992

Наказ МНС України "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" від 30.12.2014  №1417 із змінами

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення   про службу охорони праці" від 15.11.2004 №255 із змінами

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою" від 26.01.2005 №15 із змінами

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці "Про затвердження Положення про розробку інструкцій  з охорони праці" від 29.01.1998 №9

 

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ