Гурток "Юні кондитери"

Програма гуртка «Юні кондитери» є першим етапом ознайомлення учнів зі світом професій, спираючись на знання з основних наук, залучення учнів до інформаційної та трудової діяльності розвиваючи в них здатність реально оцінювати свої можливості для вибору своєї майбутньої професійної діяльності.

В основу гуртка покладено проектно-технологічний підхід.

Реалізація змісту програми має забезпечувати вирішення наступних завдань:

  • формування в учнів знань про особливості процесу праці та вимоги до професії кондитер, її можливості у сучасному суспільстві;
  • ознайомлення учнів з технологією приготування кондитерських виробів, будовою обладнання, пристосуваннями та інструментами, які застосовуються при виконанні кондитерських робіт;
  • розвиток відповідних нахилів та творчих здібностей учнів, їх свідомому професійному самовизначенню у майбутньому;
  • оволодіння прийомами користування інструментами, пристосуваннями, які застосовуються при виконанні кондитерських робіт;
  • дотримання вимог санітарії та гігієни, безпеки праці;
  • набуття практичних навичок необхідних для використання раціональних прийомів технології виготовлення кондитерських виробів;
  • розвиток навчально-пізнавальних інтересів на основі виконання творчих завдань у процесі проектно-технологічної діяльності.

Розклад роботи гуртка "Юні кондитери"

Кабінет

Клас

Графік роботи

ПІП керівника

Каб. №16

4, 5

Вт.: 1430-1600

Орещенко
Антоніна Іванівна

Каб. №16

4, 5, 6

Пт.: 1430-1600

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ