Нормативні документи у галузі загальної середньої освіти

Конституція України 

Закони України

Про освіту від 23.05.1991 №1060-ХІІ із змінами 

Про загальну середню освіту від 13.05.1999 №651-XIV із змінами

Конвенція про права дитини (ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989)

Про охорону дитинства від 26.04.2001 №2402-III із змінами

Укази Президента України

Про Національну доктрину розвитку освіти від 17.04.2002 №347/2002 

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 №344/2013

Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні від 16.12.2011 №1163/2011 

Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей від 01.06.2013 №312/2013

Про Державну премію України в галузі освіти від 30.09.2010 №929/2010 із змінами)

 Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад від 27 серпня 2010 р. №778 із змінами

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку від 12 квітня 2000 р. №646 із змінами

Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів від 03.05.2012 №353

Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них від 22 липня 2015 р. №645 

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників від 14.06.2000 №963 із змінами

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння від 23.12.2015 ​№1109

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації від 14.04.1997 №348 із змінами

Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів  від 27.08.2010 №781 із змінами

Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу від 5 жовтня 2009 р. №1121

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (від  30.01.2015 №67)

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю (від 23 березня 2005 р. №178)

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (від 06.10.2010 №930 із змінами)

Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 №466 із змінами

Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні від 07.05.2013 №488

Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах від 02.12.2004 №903 із змінами

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України (від 02.08.2005 №458)

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах від 31.08.2001 №616 із змінами

Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі від 21.10.2013 №1456

Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації від 02.12.2013 №1686

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах від 20.02.2002 №128 із змінами

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» від 17.03.2015  №306

Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" від 11.12.2000 №579 із змінами

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти від 21.08.2013 №1222 із змінами внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року

Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих  шкіл (шкіл-інтернатів)від 19.06.2003 №389

Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу від 02.06.2004 №440

Про  затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів від 09.12.2009 №1114

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти від 30.12.2014  №1547

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах від 01.06.2010 №521

Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів від 07.04.2005 №204

Про затвердження Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу від 14.07.2015  №762

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах від 20.07.2009 №518/674

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах від 12 січня 2016 року №8 

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів від 14.12.2012 №1423

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від 20.07.2004 №601 

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності від 28 серпня 2013 року №1239

Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від 08.04.2015  №412

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від  03 червня 2008 року №496

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах від 19.05.2008 №431

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 06.09.2000 №434 із змінами

Про Типові навчальні плани початкової школи від 10.06.2011 №572

Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 №572 (від 16.04.2014 №460)

Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №664, наказом МОН України від 12.12.2014 №1465, наказом МОН України від 07.08.2015 №855

Наказ Міністерства №834 від 27.08.2010 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеню» зі змінами внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 №657, наказом МОН України від 07.08.2015 №855

Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка від 10.12.2003 №811

Листи Міністерства освіти і науки України

Щодо надання деяких роз’ясень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі від 06.09.2016 року №1/9-464 

Організація навчально-виховного процесу у першому класі від 02.07.2007  №1/9-407

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.02.2008 №1/9-61

Щодо атестації педагогічних працівників від 25.10.2012 №1/9-779 

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ