Нормативні документи у галузі позашкільної освіти

Закони України

Про освіту від 23.05.1991 №1060-ХІІ 

Про позашкільну освіту (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 46, ст.393)

Про державні нагороди України (від 16.03.2000 №1549-III)

Укази Президента України

Про гранти Президента України для обдарованої молоді (від 02.08.2000 № 945/2000)

Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді (від 30.09.2010 №927/2010)

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 №433)

Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету (від 17.08.2002 №1133)

Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах (від 20.08.2008 №993)

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності (від 27.08.2010 №796)

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 №510)

Про затвердження Типових переліків навчальних наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи освіти Міністерства освіти і науки України (від 08.01.2002 №5)

Про затвердження Положення про центр, будинок, клуб науково-технічної творчості учнівської молоді, станцію юних техніків (від 16.04.2002 №238)

Про затвердження Положення “Про почесні звання “Народний художній колектив” і “Зразковий художній колектив” системи Міністерства освіти і науки України (від 14.08.2002 №461)

Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладах (від 21.07.2003 №486)

Про затвердження Типових переліків навчально-наочних посібників та обладнання спеціального призначення для позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (військово-патріотичний і спортивний напрям позашкільної освіти) (від 13.07.2004 №576)

Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (спільний наказ МОН та АПН України від 25.02.2004 №151/11)

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (від 11.08.2004 №651)

Про затвердження Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (від 22.07.2008  №676)

Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947)

Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів (від 29.12.2012 №1523)

Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів (від 31.10.2012 №1230)

Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення (від 03.01.2013 №1)

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (від 09.09.2014 №1008)

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів "Джерело творчості" (від 09.06.2005 №350)

Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України

Про стан і перспективи розвитку позашкільної освіти від 27.11.2008 протокол №14/3-3

Про визначення пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи згідно з Законом України "Про позашкільну освіту" (від 23.05.2002 протокол №5/5-2)

Листи Міністерства освіти і науки України

Щодо формування штатних розписів позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки України (від 01.09.2008  №1/9-548)

Про використання у 2017/2018 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти від 04.08.2017 №1/9-429

Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Про надання роз'яснень (від 09.02.2005  №738)

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ