Підручники для 1 класу

№ з/п

Автор, назва підручника

Найменування видавництва, рік видання

 1

Богданович М.В. Математика: підруч. для 1 кл. ЗНЗ / М.В.Богданович, Г.П.Лишенко, - 3-тє вид., доопрац. та допов.

К. : Генеза, 2016. – 160 с. : іл.

 2

Захарійчук М.Д.Буквар : підруч для 1 кл ЗНЗ / М.Д.Захарійчук, В.О.Науменко.

К. : Грамота, 2015. – 176 с.

 3

Вашуленко М.С. Буквар : підруч для 1 кл. ЗНЗ / М.С.Вашуленко, О.В.Вашуленко, – вид. 2-ге, перероблене і доп.

К. : Освіта, 2015. – 152 с. : іл.

 4

Захарійчук М.Д. Українська мова. 1 клас. : післябукварна частина.

К. : Грамота, 2012. – 80 с. : іл.

 5

Науменко В.О. Читанка : 1 кл. : після букварна частина. / В.О.Науменко.

К. : Грамота, 2012. – 96 с.

 6

Грущинська І.В. Природознавство : підруч для 1 кл. / І.В.Грущинська.

К. : Основа, 2013. – 144 с. : іл.

 7

Бех І.Д. Основи здоров’я : підруч для 1 кл. ЗНЗ / І.Д.Бех, Т.В.Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко.

К. : Алатон, 2012. – 136 с.

 8

Гнатюк О.В. Основи здоров’я : підруч для 1 кл. ЗНЗ / О.В.Гнатюк.

К. : Генеза, 2012. – 112 с. : іл.

Методична скарбничка: 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ