Центр професійної освіти

Адміністрація та педагогічний колектив Броварського навчально-виховного об'єднання висловлює подяку батькам за допомогу закладу у розвитку матеріально-технічної бази, виконання статутних цілей та господарських потреб.

Професійна адаптація особистості в сучасних соціально-економічних умовах ґрунтується насамперед на свідомому й правильному виборі професії відповідно до виявлених інтересів, здібностей і талантів. Зберегти ефективність цього процесу – основне завдання Центру професійної освіти, який забезпечує потреби дітей та учнівської молоді в профорієнтаційній, допрофесійній та професійній підготовці, здійснюючи їх розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарованості.

Перехід старшої школи до профільного навчання поставив перед учнями проблему вибору профілю, що фактично прогнозує вибір майбутньої професії. 

Для вирішення цих завдань Броварське навчально-виховне об’єднання визначене опорним навчальним закладом освітнього округу у м. Бровари для реалізації технологічного напряму навчання (наказ управління освіти і науки Броварської міської ради від 01.02.2013 №20) та укладені договори про спільну освітню діяльність з загальноосвітніми навчальними закладами міста щодо впровадження професійної орієнтації учнівської молоді та поглибленої підготовки з освітньої галузі Технології.

Результатом співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з Центром професійної освіти є створення технологічного профілю навчання, який забезпечує якісну освіту з базових предметів навчального плану в загальноосвітньому навчальному закладі та підготовку до майбутньої професійної діяльності.

Центр професійної освіти здійснює:

  • організацію допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, через впровадження курсів за вибором «Крок у Світ професій»;
  • проведення профорієнтаційної роботи, яка допоможе учню стати успішним у виборі свого життєвого шляху;
  • надання професійної підготовки учням 10-11 класів.

Аналіз мережі допрофільного та професійного навчання Центру професійної освіти за попередні роки свідчить про незмінність кількісних показників охоплення технологічним профілем з огляду на декілька навчальних років, на які припадає скорочення загальної кількості класів і учнівської молоді по місту, це результат проведеної якісної профорієнтаційної роботи.

На сьогоднішній день у Центрі професійної освіти створено відповідну навчально-матеріальну базу, навчально-методичне і кадрове забезпечення, є ліцензія Державної акредитаційної комісії при Міністерстві освіти і науки України серія АЕ №285759 від 16.12.2013 р. на право надання освітніх послуг професійно-технічного навчання за професіями: «Оператор комп’ютерного набору», «Водій автотранспортних засобів категорій «В», «С1», «Кухар», «Перукар (перукар-модельєр)» і інші.

З моменту отримання в 1998 році ліцензії на впровадження освітньої діяльності в закладі підготовлено понад 3000 кваліфікованих робітників.

Допрофільне навчання є дуже перспективним для розвитку особистості і необхідною складовою безперервної освіти. Впроваджуючи у навчальних закладах міста курси за вибором «Крок у Світ професій» у 8-х, 9-х класах, за вже отриманими початковими знаннями, уміннями, навичками, учнівська молодь впевнено обирає спеціалізацію технологічного профілю.

Професійна освіта здійснюється диференційовано з урахуванням освітніх потреб, нахилів, здібностей учнівської молоді, і створення умов для їхнього навчання відповідно до професійного самовизначення, що забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу.

Центр професійної освіти напрацював певний позитивний досвід в організації навчально-виробничого процесу і користується популярністю серед учнівської молоді регіону.

Навчально-виробничий процес включає загальнопрофесійну, професійно-теоретичну, професійно-практичну підготовку учнівської молоді, відповідно до вимог технологічного розвитку галузей економіки, формування творчої, ініціативної особистості, високого рівня її професійної компетентності, готовності до вирішення виробничих завдань і соціально-економічних проблем.

Професійне навчання у Центрі професійної освіти, орієнтоване, перш за все, на свідоме професійне самовизначення учнівською молоддю та власний вибір професії, що логічно завершуються отриманням разом із атестатом про повну загальну середню освіту – свідоцтва кваліфікованого робітника.

Заклад має необхідну навчально-матеріальну базу та науково-методичне забезпечення для підготовки кваліфікованих робітників відповідно отриманій ліцензії. До послуг учнівської молоді просторі навчальні аудиторії, майстерні та лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, що сприяє якісній підготовці робітничих кадрів, які швидко адаптуються на державному або приватному підприємстві.

Профорієнтаційна робота у Центрі професійної освіти спрямована на підвищення самовизначення учнівської молоді, на допомогу у виборі майбутньої професії, надання інформації про різноманітний світ професій. Для того щоб підготувати випускників до свідомого вибору професії та ознайомити з технологічним, виробничим процесом організацій, підприємств, установ, підписані угоди про співпрацю з Броварським міськрайцентром зайнятості, ТОВ «Автогарант АВ», Броварською районною державною адміністрацією, ПАТ «Броварським заводом пластмас», Казенним заводом порошкової металургії, ТОВ «Проф Стиль».

З метою формування в учнівської молоді свідомого ставлення до вибору професії, ознайомлення з професіограмами найпотрібніших професій, класифікацією професій та їх значення в житті кожної людини, можливими помилками при виборі майбутньої професії, збагачення інтелекту та вивчення основних інтересів і природних нахилів, проводяться такі профорієнтаційні заходи:

  • тренінги: «Професія, яка приносить задоволення», «Знавець професій»;
  • професіографічні екскурсії до підприємств, установ та організацій міста і району.
  •  декади професій, зустрічі з успішними людьми «Таємниці успіху»;
  • конкурси професійної майстерності: з перукарського мистецтва «Осіння сюїта», з кулінарного «Смакові перегони», з уміння володіти комп’ютерними технологіями «Турнір інтелектуалів», з водіння та ремонту автомобіля «СТО».

На основі комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнівської молоді до свідомого вибору професії ефективно впроваджуються такі форми професійної орієнтації:

  • професійне інформування про професії, які зацікавили учнівську молодь;
  • професійне консультування «Професія, яка приведе до успіху»;
  • інтернет-інформування та години спілкування з батьками «Сім’я, освіта, вибір життєвого шляху».

З метою розвитку та підтримки обдарованої та творчої учнівської молоді, здобуття ними практичних навичок та для задоволення потреб у професійному самовизначенні, творчій самореалізації, щорічно в Центрі професійної освіти проводиться конкурс фахової майстерності «Кращий за професією».

 

Мережа професій Центру професійної освіти

Положення про Центр професійної освіти Броварського навчально-виховного об'єднання

План роботи Центру професійної освіти БНВО на 2016/2017 н.р.

Розклад занять груп професійно-технічного навчання з числа учнів 10-11 класів Ліцею технологічного профілю БНВО на ІІ семестр 2016/2017 н.р.

Розклад занять груп допрофільного навчання з числа учнів 8-9 класів Броварської СШ №7 на ІІ семестр 2016/2017 н.р.

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ