Нормативні документи психологічної служби

Закони України

Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України від 30.12.1999 № 922/4215 із змінами

Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю від 21.06.2001 №2558-III із змінами

Про попередження насильства в сім’ї  від 15.11.2001 №2789-III із змінами

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 №2342-IV із змінами

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні від 05.02.1993 №2998-XII із змінами

Про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005 №2961-IV із змінами

Про протидію торгівлі людьми від 20.09.2011 №3739-VI із змінами

Укази Президента України

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні від 04.07.2005 №1013/2005

Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей від 11.07.2005 №1086/2005

Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні від 16.12.2011 №1163/2011

Постанови Кабінету Міністрів України

Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" від 31.01.2001 №78 із змінами

Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування від 05.04.1994 №226 із змінами 

Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2006-2016 роки від 22 квітня 2006 р. №229

Розпорядження Кабінету Міністрів України

Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки від 22 листопада 2010 №2140-р

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів від 19 жовтня 2001 року №691

Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи освіти від 28.12.2006 №864

Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах від 20.04.2003 №330

Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми від 01.02.2010 №59

Листи Міністерства освіти і науки України

Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби від 17.09.2015 №1/9-442

Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень  від 07.08.2015 року №2/3-14-1572-15

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей від 28.10.14 №1/9-557

Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів від 28.03.2014 №1/9-179

Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу від 11.03.2014 №1/9-135 

Про захист дітей та молоді від негативних інформаційних впливів від 06.11.2009 №1/9-768

Щодо подолання злочинності серед неповнолітніх та організації профілактичної роботи від 13 вересня 2010 року №1/9-623>

Про впровадження факультативних курсів працівниками психологічної служби системи освіти від 06.06.2013  №1/9-413

Щодо розрахунку кількості ставок практичних психологів і соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах від 08.09.2009 №1/9-616 

Щодо поліпшення превентивного виховання та профілактичної роботи з подолання злочинності серед неповнолітніх від 11 вересня 2009 року №1/9-632

Щодо посилення боротьби проти розповсюдження та вживання психоактивних речовин від 11.04.2011 №1/9-259 

Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів від 28.03.2014 №1/9-179

Щодо профілактики учинення дітьми навмисних самоушкоджень від 07.08.2015 №2/3-14-1572-15

Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров'я від 02.03.2017 №1/9-119

Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей від 28.10.2014 №1/9-557

 

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ