Виховний простір

Виховний простір Броварського ліцею №11 – це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання.

Унікальна структура закладу зумовлює зміст та організацію виховного простору таким чином, щоб сприяти всебічному розвитку, вихованню й соціалізації особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до життя в суспільстві та до цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, свідомого життєвого вибору й самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності.

Виховувати успішну особистість, справжнього громадянина-патріота своєї держави - головна мета педагогів закладу, бо саме діти визначають майбутній добробут країни, подальший економічний, культурний і духовний розвиток. Тільки залучаючи вихованців до реальних практичних справ, не повчаючи, а власним прикладом, ми зможемо сформувати молоде покоління, яке впевнено піде по нелегкій життєвій дорозі.

Завданнями виховного простору Броварського ліцею №11 є:

  • розвиток творчої життєдіяльності та індивідуальної обдарованості;
  • створення центру культурного дозвілля, поліпшення психологічного здоров’я, зняття напруження типового шкільного життя;
  • розвиток самостійності і управління у виконанні реальних життєвих ролей, за допомогою яких діти не просто готуються до життя, а повсякденно беруть участь у ньому;
  • накреслення особистих планів і цілей здобувачів освіти, набуття досвіду їх здійснення;
  • створення «місця порятунку від самотності», формування позитивного ставлення до себе, до інших, до оточуючого світу;
  • формування життєвих аксіом та цінностей, до яких відносяться цінності суспільного устрою, спілкування, діяльності, самозбереження, формування здорового способу життя, цінності особистих якостей, а також загальнолюдські цінності.

Реалізації окреслених завдань сприяє організаційно-масова робота, яка охоплює всі напрямки виховання: громадянське, національне, формування здорового способу життя, родинно-сімейне, військово-патріотичне, превентивне, моральне, художньо-естетичне, екологічне, трудове тощо.

Патріотичне виховання є однією із домінант виховного простору БНВО, змістом якого є формування в дитині ціннісного ставлення до суспільства, держави та самої себе, активної та моральної життєвої позиції, відчуття належності до України, усвідомлення єдності власного життя з долею своєї країни.

Педагогічним колективом проводиться неперервна профорієнтаційна робота, яка розглядається як система підготовки дітей та учнівської молоді до професійної діяльності. Професійна орієнтація набула системного, комплексного характеру. Вона забезпечує спрямованість учнів та вихованців на оптимальний вибір майбутнього напряму професійної діяльності.

Самоврядування – один із атрибутів демократичного розвитку суспільства. Учнівське самоврядування в БНВО функціонує з метою активізації процесу діяльності органів учнівського самоврядування, захисту прав та інтересів дітей, створення умов для творчої самореалізації, забезпечення виявлення дітьми своїх інтересів, здібностей, прав та свобод на засадах загальнолюдських цінностей. Активна участь у діяльності роїв «Козацька варта», «Козацька слава» та Раді лідерів забезпечує змістовне дозвілля, розвиток ініціативності та набуття суспільно-громадського досвіду в процесі практичної діяльності у всіх їх учасників.

Проєкт "Громадянин" (реалізація моделі успішного випускника Школи зростання успішної особистості за складовою «громадянин»)

Проєкт "Фахівець" (реалізація моделі успішного випускника Школи зростання успішної особистості за складовою «фахівець»)

Проєкт "Творча особистість" (реалізація моделі успішного випускника Школи зростання успішної особистості за складовою «творча особистість»)

Проєкт "Партнери в освіті - педагоги, батьки, громада" 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

 

Вхід