Інформаційна відкритість

Статут закладу

Статут Броварського навчально-виховного об'єднання Броварської міської ради Київської області

Зміни, що є невід'ємною частиною статуту Броварського навчально-виховного об'єднання Броварської міської ради Київської області

Положення про Центр розвитку дитини БНВО

Положення про Загальноосвітню школу І-ІІ ступенів БНВО

Положення про Школу екстернів БНВО

Положення про Центр позашкільної освіти БНВО

Положення про міський територіальний осередок Малої академії наук БНВО

 

Структура та органи управління закладу

 

Кадровий склад закладу

У закладі працює 72 педагога. Повну вищу освіту мають – 64, базову вищу – 3. В освітньому процесі для забезпечення дошкільної освіти задіяні  10 педагогів, позашкільної освіти – 31, загальної середньої освіти – 28 педагогів, соціально-педагогічний супровід здійснюють 3 педагога.

Якісний склад педагогічного колективу: кандидат філософських наук – 1 педагог, кандидат історичних наук – 1, «Відмінник освіти України» – 8, вищу категорію мають 23 педагогів, найвищий 12 тарифний розряд – 23 керівників гуртків, звання «старший вчитель» – 2 педагогів, «вчитель-методист» – 16 педагогів, «керівник гуртка-методист» – 8 педагогів, спеціаліст І категорії - 6 педагогів, спеціаліст ІІ категорії - 10 педагогів, спеціаліст - 10 педагогів.

Педагоги початкової школи

Педагоги основої школи

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Освітня програма закладу освіти

Навчальний план Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів БНВО на 2019/2020 н.р.

Навчальний план Ліцею технологічного профілю БНВО на 2019/2020 н.р.

Навчальний план Школи екстернів БНВО на 2019/2020 н.р.

 

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Проектна потужність закладу за адресою вул. М.Лагунової, 17-А - 360 осіб

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі за адресою вул. М.Лагунової, 17-А - 2456 осіб

 

Мова освітнього процесу

Українська 

 

Наявність вакантних посад

Вакансії

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу

Інвентаризаційний опис необоротних активів станом на 01 жовтня 2019 року

Інвентаризаційний опис необоротних активів станом на 01 жовтня 2019 року

Протокол інвентаризаційної комісії від 11.10.2019

Протокол інвентаризаційної комісії від 11.10.2019

Інвентаризаційний опис необоротних активів станом на 01 жовтня 2018 року

Інвентаризаційний опис необоротних активів станом на 01 жовтня 2018 року

Протокол інвентаризаційної комісії від 12.10.2018

Протокол інвентаризаційної комісії від 12.10.2018

Інвентаризаційний опис необоротних активів станом на 01 жовтня 2017 року

Інвентаризаційний опис необоротних активів станом на 01 жовтня 2017 року

Протокол інвентаризаційної комісії від 13.10.2017

Протокол інвентаризаційної комісії від 13.10.2017

 

Річний звіт про діяльність закладу

Річний звіт директора Броварського навчально-виховного об'єднання  Ткачук І.О. за 2019/2020 н.р.

Річний звіт директора Броварського навчально-виховного об'єднання  Ткачук І.О. за 2018/2019 н.р.

Річний звіт директора Броварського навчально-виховного об'єднання  Ткачук І.О. за 2017/2018 н.р.

Річний звіт директора Броварського навчально-виховного об'єднання  Ткачук І.О. за 2016/2017 н.р.

Річний звіт директора Броварського навчально-виховного об'єднання  Ткачук І.О. за 2015/2016 н.р.

 

Правила прийому до закладу

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини до Центру розвитку дитини

 • копія свідоцтва про народження
 • карта щеплень (форма №063/о)
 • заява батьків про зарахування дитини
 • згода батьків на збір та обробку персональних даних

ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 №367)

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини до 1 класу

 • копія свідоцтва про народження
 • карта щеплень (форма №063/о)
 • довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма №086-1/о)
 • 2 фотокартки 3х4
 • заява батьків про зарахування дитини
 • згода батьків на збір та обробку персональних даних

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини до 2-8 класів

 • копія свідоцтва про народження
 • карта щеплень (форма №063/о)
 • довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма №086-1/о)
 • заява батьків про зарахування дитини
 • згода батьків на збір та обробку персональних даних
 • особова справа дитини

Перелік документів, необхідних для зарахування дитини до Центру позашкільної освіти

 • заява батьків про зарахування дитини
 • згода батьків на збір та обробку персональних даних
 • довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду (форма №086-1/о) (для зарахування у спортивні секції, хореографічні колективи)

 

Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства

Наказ "Про зарахування учнів до 1-х класів ЗОШ І-ІІ ступенів БНВО на 2020/2021 н.р."

Наявність вільних місць станом на 17.09.2020

Правила внутрішнього розпорядку працівників БНВО

Протокол засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 5 класу

Вибір і замовлення підручників для 5 класу

Протокол засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 5, 10 класів

Вибір і замовлення підручників для 5 класу

Вибір і замовлення підручників для 10 класу

Протокол засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 1 класу

Вибір і замовлення підручників для 1 класу

Протокол засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 2 класу

Додаток до протоколу засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 2 класу (альтернативне замовлення)

Протокол засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 6 та 11 класів

Додаток до протоколу засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 6 та 11 класів (альтернативне замовлення)

Протокол засідання педагогічної ради по вибору і замовлення підручників для 3 класу

Вибір і замовлення підручників для 7 класу

 

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів 

ЄДИНИЙ ВЕБ-ПОРТАЛ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ (Код ЄДРПОУ: 22201590)

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2020 рік

Кошторис на 2020 рік

Кошторис на 2020 рік

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування 

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування 

План асигнувань на 2020 рік

План асигнувань на 2020 рік

План асигнувань на 2020 рік

План асигнувань на 2020 рік

План спеціального фонду бюджету

Кошторис на 2019 рік

Кошторис на 2019 рік

План асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік

План асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік

План асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік

План асигнувань загального фонду бюджету на 2019 рік

План спеціального фонду бюджету на 2019 рік

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2019 рік

Кошторис на 2018 рік

Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2018 рік №4

План асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік

План асигнувань загального фонду бюджету на 2018 рік

План спеціального фонду бюджету на 2018 рік

Звіт про фінансові результати за І квартал 2018 року

Звіт про фінансові результати за ІІ квартал 2018 року

Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2018 року

Кошторис на 2017 рік

План асигнувань на 2017 рік

Звіт про фінансові результати за ІІІ квартал 2017 року

Звіт про фінансові результати за 2017 рік

План закупівель

 

Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Громадська органазація "Школа життєвого успіху"

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід