Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Закон України «Про освіту»  (ст. 42 Академічна доброчесність)

Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників, здобувачів освіти

Виховуємо академічну доброчесність в школі: методичні вказівки для вчителів

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату. / Наказ Міністерства освіти і науки №1/11-8681 від 15.08.2018

 

Довідник з академічної доброчесності для школярів / уклад. М.В. Григор’єва, О.І. Крикова, С.Г. Пєвко; за ред.. О.О.Гужви. – Х.: ХНУ ім. Каразіна, 2016. – 64 с.

Довідник містить низку порад та пояснень щодо того, як правильно робити посилання, що таке плагіат та чому важлива академічна доброчесність.

 

Основи формування академічної доброчесності в бібліотеці: інформаційний огляд / автори-укладачі : Н.В.Якуніна, А.А.Чинюк, Я.В.Руденко; Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету ім.Т.Шевченка; Українська бібліотечна асоціація. – К. : УБА, 2016. – 41 с.

У виданні розглянуто складові академічної доброчесності, нормативно-правові документи, що регулюють АД, запропоновано корисні посилання.

 

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат:

інформаційний огляд/ автори-укладачі: А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська; Українська бібліотечна асоціація. –Київ : УБА, 2016. – 36 с.

 

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

 

Вхід