Профорієнтаційна робота

Світлана Володимирівна Кисіль
методист з профорієнтаційної роботи

План профорієнтаційної роботи на І семестр 2023/2024 н.р.

План профорієнтаційної роботи на ІІ семестр 2023/2024 н.р.

Події та заходи

 

 

Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини.

Вдалий вибір професії – одна зі складових життєвого успіху людини, але суттєвою проблемою, що постає перед нею під час входження в професійне середовище, є її відповідність як носія потенційних можливостей виконання конкретних функцій рівню вимог професійного середовища. Вирішенню означеної проблеми сприяють відповідні суспільні засоби, значуща роль серед яких належить системі професійної орієнтації.

Педагогічним колективом неперервна профорієнтація розглядається як система підготовки здобувачів освіти до професійної діяльності, компонентами якої є інформування, діагностика, консультування, професійний відбір та адаптація.

Профорієнтаційна робота в Броварському ліцеї № 11 покликана вирішувати такі завдання:

  • ознайомлювати здобувачів освіти з різними видами професій та вимогами до їх носіїв;
  • виховувати спрямованість на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення;
  • формувати вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією;
  • розвивати професійно значущі якості особистості.

Процес професійного самовизначення особистості має тривалий і неперервний характер, профорієнтаційна робота проводиться на всіх вікових етапах її розвитку:

  • емоційно-образний (здобувачі освіти старшого дошкільного віку);
  • пропедевтичний (здобувачі освіти 1-4 класів);
  • пошуково-зондуючий (здобувачі освіти 5-7 класів);
  • формування професійної свідомості (здобувачі освіти 8-9 класів).

Найпершим професійним середовищем для здобувачів освіти є Центр розвитку дитини (дошкільне відділення), де розпочинається виявлення серед тисяч видів діяльності саме тієї, яка приведе до життєвого успіху. Знання про основи трудової діяльності впливають на становлення особистості дітей, сприяють розумінню місця кожної людини у суспільстві та значення праці в житті кожної людини окремо. Це обумовлює розвиток соціальної перцепції, інтересу до трудової діяльності людей, власного ставлення до праці.

Рання профорієнтація в дошкільному віці не передбачає вибору певної професії, а лише підготовку підґрунтя для нього. Вихованцям надають інформацію про умови праці та основні сфери трудової діяльності людей, поступово вводять у світ різноманітних професій. Підготовка до вибору професії на цьому етапі забезпечує активізацію пізнавальної діяльності здобувачів освіти дошкільного віку шляхом розвитку професійних інтересів та творчого ставлення до праці; раннє виявлення нахилів, інтересів та зацікавленості здобувачі освіти різними видами трудової діяльності; право дитини зростати свідомою, діяльною, самобутньою особистістю з адекватною інтеграцією в доросле життя.

Профорієнтаційна робота зі здобувачами освіти молодшого шкільного віку (початкове відділення) має стати основою для подальшого розвитку професійних інтересів та намірів здобувачів освіти у старших класах. У цьому віці формується відповідальне ставлення до праці, розуміння її ролі в житті людини й суспільства, мотивація при виборі професії; розвивається інтерес до трудової діяльності й розмаїття світу професій.

У здобувачів освіти 5-9 класів (шкільне відділення) формуються ціннісні орієнтири особистості, первинна формула «хочу – можу – треба», мотивація на самопізнання, установка на власну активність у професійному самовизначенні та оволодінні професійною діяльністю, уміння самооцінки, самоаналізу з метою усвідомлення власної професійної спрямованості. На цьому етапі проводяться заходи щодо інформування про зміст і перспективи сучасних професій та вимог до особи, яка бажає їх набути, можливості професійно-кваліфікаційного зростання, формування професійних інтересів. Здійснюється профдіагностичне тестування особи, спрямоване на визначення конкретних професій, найпридатніших для оволодіння нею.

Зважаючи на структуру авторської Школи зростання успішної особистості, здобувачі освіти початкового та шкільного відділень мають можливість відповідно до інтересів й уподобань випробувати себе в різних галузях науки, техніки, мистецтва, відвідуючи гуртки, студії, секції Центру позашкільної освіти. Займаючись улюбленими видами творчості, здобувачі освіти невимушено вчаться реалізуватися в різних життєвих сферах, приймати правильні й виважені рішення, застосовувати нові інформаційні технології, бути мобільними, адаптивними та здатними навчатися протягом усього життя.

Результатом є сформовані у здобувачів освіти здатність і готовність виконувати продуктивну трудову діяльність, критичне ставлення до вибору професії, внутрішня мотивація до високих результатів у професійній діяльності, прагнення до життєвого успіху.

Життєвий успіх значною мірою залежить від професійно-трудової компетентності здобувача освіти, його самовизначення, відповідального вибору професії. Завдяки створеному профорієнтаційному середовищу, що дозволяє усвідомити, оцінити, випробувати, реалізувати та спрогнозувати свої можливості, успішний випускник Броварського навчально-виховного об’єднання як Школи зростання успішної особистості може здійснити власний усвідомлений вибір свого майбуття та задовольнити прагнення бути професійно затребуваним у суспільстві.

 

► Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри "Обери професію своєї мрії"

► Державна служба зайнятості. Платформа профорієнтації та розвитку кар'єри (тести)

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

 

Вхід