Школа екстернів

Екстерном є особа (незалежно від віку), зарахована (переведена) на екстернат для:

 • самостійного засвоєння освітньої програми протягом навчального року та проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації;
 • лише проходження річного оцінювання навчальних досягнень та/або атестації.

Екстернат організовується для осіб, які:

 1. із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;
 2. не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;
 3. є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;
 4. є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;
 5. прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);
 6. самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;
 7. бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;
 8. засуджені до довічного позбавлення волі.

Навчальна робота екстерна організовується за індивідуальним навчальним планом, який включає:

 • опрацювання змісту навчального матеріалу з кожної теми: ознайомлення з теоретичними відомостями, виконання завдань для самостійного опрацювання, виконання завдань підсумкового тесту;
 • отримання тематичної оцінки;
 • виконання підсумкової контрольної роботи;
 • річне оцінювання.

Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації.

Державна підсумкова атестація екстернів здійснюється один раз на рік у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Зарахування осіб на екстернат здійснюється на підставі поданих документів вступника:

 - для неповнолітніх осіб:

 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • документ(и), що підтверджує(ють) наявність підстави зарахування на екстернат (крім підстав, зазначених у п.п.5-7);
 • копія свідоцтва про народження (паспорта);
 • документ про наявний рівень освіти;
 • медична довідка форми 086-1/о;
 • фото 3х4 – 3 шт.

-  для повнолітніх осіб:

 • довідка з місця роботи або навчання;
 • особиста заява;
 • копія паспорта;
 • документ про наявний рівень освіти;
 • медична довідка форми 086-1/о;
 • фото 3х4 – 3 шт.

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи з неконтрольованих територій або з населених пунктів на лінії зіткнення можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами (факсом, електронною поштою).

Нормативні документи

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2019 №955 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року №8"

Лист Міністерства освіти і науки України від 20.08.2019 №1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти"

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

 

Вхід