Школа екстернів

Екстерн - особа, яка самостійно опановує навчальні програми і якій надається можливість проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації.

Навчальна робота екстерна організовується за індивідуальним навчальним планом, який включає:

 • індивідуальні консультації з вчителями з предметів інваріантної частини навчального плану з розрахунку 3 години на кожен предмет;
 • тематичне оцінювання;
 • підсумкову контрольну роботу;
 • річне оцінювання.

Успіхи екстерна фіксуються у Заліковій книжці.

Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації.

Державна підсумкова атестація екстернів здійснюється один раз на рік у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Бути зарахованим  екстерном, пройти річне оцінювання за відповідний клас і державну підсумкову атестацію та отримати відповідний документ про освіту мають можливість особи, які:

 • з будь-яких причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі, про що є відповідний документ;
 • навчаються чи вже отримали документ про відповідний рівень загальної середньої освіти за кордоном;
 • прискорено опанували програмовий матеріал відповідного класу, ступеня навчання;
 • не завершили  навчання у  навчальному закладі системи загальної середньої освіти;
 • є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів попередніх років, які у свій час не мали річного оцінювання та (або) не пройшли державну підсумкову атестацію з будь-яких предметів (кількість предметів не обмежується);
 • навчалися за індивідуальною формою в інших загальноосвітніх навчальних закладах;
 • є громадянами України, які тимчасово або постійно проживають за кордоном і навчаються в Міжнародній українській школі за дистанційною формою;
 • є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Зарахування осіб на екстернат здійснюється на підставі поданих документів вступника:

 - для неповнолітніх осіб:

 • документи щодо переходу на екстернат: медична довідка, клопотання музичної школи, спортивного клубу або іншої установи, довідка з місця роботи, вмотивована заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • документ про наявний рівень освіти;
 • медична довідка форми 086/о;
 • фото 3х4 – 2 шт.

-  для повнолітніх осіб:

 • довідка з місця роботи або навчання;
 • особиста заява;
 • документ про наявний рівень освіти;
 • медична довідка форми 086/о;
 • фото 3х4 – 2 шт.

У 2016/2017 навчальному році прийом заяв до Школи екстернів БНВО здійснюється до 23 лютого 2017 року.

Розклад консультацій на ІІ семестр 2016/2017 н.р.

Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України від 19.05.2008 №431)

Положення про Школу естернів Броварського навчально-виховного об'єднання

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ