Школа екстернів

Екстерн - особа, зарахована до загальноосвітнього навчального закладу для проходження річного оцінювання навчальних досягнень (далі - річне оцінювання) та/або державної підсумкової атестації (далі - атестація).

Навчальна робота екстерна організовується за індивідуальним навчальним планом, який включає:

 • індивідуальні консультації з вчителями з предметів інваріантної частини навчального плану з розрахунку 3 години на кожен предмет;
 • тематичне оцінювання;
 • підсумкову контрольну роботу;
 • річне оцінювання.

Наявність річного оцінювання з предметів є передумовою для проходження екстерном державної підсумкової атестації.

Державна підсумкова атестація екстернів здійснюється один раз на рік у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України.

Здобуття освіти за екстернатною формою не обмежується віком.

Бути зарахованим  екстерном, пройти річне оцінювання за відповідний клас і державну підсумкову атестацію та отримати відповідний документ про освіту мають можливість особи, які:

 1. з будь-яких поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території чи на території проведення антитерористичної операції (на період її проведення) (далі - неконтрольована територія) або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в загальноосвітньому навчальному закладі або не можуть пройти річне оцінювання та/або атестацію;
 2. не завершили здобуття загальної середньої освіти в навчальному закладі або є випускниками загальноосвітніх навчальних закладів минулих років і не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та /або не пройшли атестацію;
 3. є громадянами України, які навчалися або навчаються за кордоном;
 4. є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту;
 5. прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів, освітніх рівнів.

Зарахування осіб на екстернат здійснюється на підставі поданих документів вступника:

 - для неповнолітніх осіб:

 • документи щодо переходу на екстернат: медична довідка, клопотання музичної школи, спортивного клубу або іншої установи, довідка з місця роботи, вмотивована заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • заява батьків або осіб, які їх замінюють;
 • документ про наявний рівень освіти;
 • медична довідка форми 086/о;
 • фото 3х4 – 1 шт.

-  для повнолітніх осіб:

 • довідка з місця роботи або навчання;
 • особиста заява;
 • документ про наявний рівень освіти;
 • медична довідка форми 086/о;
 • фото 3х4 – 3 шт.

Заяву про зарахування на екстернат може подати неповнолітня особа, яка виїхала із неконтрольованої території або з населеного пункту на лінії зіткнення у супроводі родичів або будь-яких інших повнолітніх осіб, які не є її законними представниками.

Особи з неконтрольованих територій або з населених пунктів на лінії зіткнення можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами (факсом, електронною поштою).

Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їхнього перебування в Україні.

У 2017/2018 навчальному році прийом заяв до Школи екстернів БНВО здійснюється до 22 лютого 2019 року.

Для осіб, які навчалися або навчаються за кордоном, а також для осіб, які проживали чи проживають на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, приймання заяв здійснюється протягом всього календарного року.

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах від 13.03.2017 №369

Положення про Школу естернів Броварського навчально-виховного об'єднання

Дистанційне навчання в Школі екстернів БНВО

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ