Нормативна документація роботи бібліотеки

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.02.1995 №32/95-ВР (зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 №177 "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2009 №181 «Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на видання, придбання, зберігання та доставку підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» (зі змінами і доповненнями)

Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах, затверджена наказом Міністерства культури і туризму України від 03.04.2007 №22, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23.05.2007 за № 530/13797

Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000 «Бібліотечна статистика»

Інструкція про порядок доставки, комплектування та обліку навчальної літератури, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 15.06.1995 №119-217

Лист Державного казначейства України «Про віднесення до бібліотечних фондів» від 22.09.2005 №07-04/1827-7745

Лист Державного казначейства України «Про нарахування зносу на необоротні активи бюджетних установ» від 20.12.2005 № 07-04/2362-11163

Інструкція про організацію та порядок обміну, перерозподілу і розповсюдження документів серед бібліотек України через систему обмінних фондів, затверджена наказом Міністерства культури і мистецтв України від 23.05.2005 №152

Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879 (зі змінами)

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 №116 (зі змінами та доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 №1073 "Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек"

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 №84 "Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек" (зі змінами)

Лист МОНмолодьспорт №1/12-5765 від 24.10.2011 "Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу"

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

 

Вхід