Науково-методична робота

Атестація педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Проєкт "Сходинки до педагогічного Олімпу"

Методична скарбничка

 

Науково-методична робота у Броварському ліцеї № 11 Броварської міської ради Броварського району Київської області здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Науково-методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, експериментальної, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу.

Основні принципи науково-методичної роботи:

 • демократизація та гуманізація освітнього процесу;
 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей навчального закладу та напрямів його діяльності;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі врахування їх  потреб та реального рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями науково-методичної роботи є:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального закладу;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності;
 • розвиток  педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення комплексного методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

 

Положення про методичний кабінет

Положення про методичну раду

Положення про методичну роботу

Положення про методичну роботу педагогічних працівників

Положення про методичне об'єднання педагогів

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

Положення про педагогічну раду

Положення про творчу групу педагогів

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

 

Вхід