Науково-методична робота

Атестація педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Проєкт "Сходинки до педагогічного Олімпу"

Методична скарбничка

 

Науково-методична робота у Броварському навчально-виховному об’єднанні Броварської міської ради Київської області здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.

Науково-методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, експериментальної, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності освітнього процесу.

Основні принципи науково-методичної роботи:

 • демократизація та гуманізація освітнього процесу;
 • цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей навчального закладу та напрямів його діяльності;
 • організація роботи з педагогічними кадрами на основі врахування їх  потреб та реального рівня професійної компетентності;
 • системність та систематичність;
 • науковість;
 • оперативність та мобільність;
 • прогностичність та випереджувальний характер;
 • оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
 • пріоритет знань та моральних цінностей.

Основними завданнями науково-методичної роботи є:

 • організаційно-методичне забезпечення програм розвитку навчального закладу;
 • удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв’язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності;
 • розвиток  педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;
 • організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
 • створення комплексного методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
 • забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
 • підготовка до атестації педагогічних працівників.

 

Положення про методичний кабінет БНВО

Положення про методичну раду БНВО

Положення про методичну роботу в БНВО

Положення про методичну роботу педагогічних працівників БНВО

Положення про методичне об'єднання педагогів БНВО

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни БНВО

Положення про педагогічну раду БНВО

Положення про творчу групу педагогів БНВО

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід