Пам’ятка для педагогічного працівника з питань атестації

Список педагогічних працівників БНВО, які атестуються у 2020/2021 н.р.

План роботи педагогів, які атестуються у 2020/2021 н.р.

Графік проведення заходів педагогами, які атестуються у 2020/2021 н.р.

Список педагогічних працівників БНВО, які будуть проходити курси підвищення кваліфікації у 2020/2021 н.р.

Наказ "Про проведення атестації педагогічних працівників БНВО у 2020/2021 н.р."

Наказ "Про створення атестаційної комісії у 2020/2021 н.р."

План роботи атестаційної комісії на 2020/2021 н.р.

Перспективний графік атестації педагогічних працівників БНВО на 2020-2025 р.р.

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій

Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм педагогічних звань

Вимоги до подання методичних матеріалів на сайт БНВО 

 

Пам’ятку складено відповідно до вимог
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930
та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550
(далі – Положення)

Педагогічний працівник зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію раз на п’ять років.

Вимога обов’язково проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років не поширюється на педагогічного працівника, який працює перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. (п. 1.5–1.7 Положення)

Педагогічний працівник має право:

 • Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації. (п. 1.7 Положення)
 • У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу – атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді. (п. 3.13 Положення)
 • Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).
  Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. (п. 1.8 Положення)
  Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії. (п. 1.8, 3.1 Положення)
 • Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання. (п. 3.23 Положення) 
 • Перенести термін чергової атестації на один рік через:
  • тривалу тимчасову непрацездатність;
  • перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;
  • інші поважні причини. (п. 3.15 Положення) (п. 3.1 Положення)
 • У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю – відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання. (п. 3.16 Положення)
 • Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період:
  - підготував переможців ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, які викладає; ІІІ етапу всеукраїнських або міжнародних спортивних змагань; всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук; всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів ПТНЗ;
  - отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади;
  - отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням. (п. 4.7 Положення)
 • На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації: 
  - кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі перерви роботи на педагогічній посаді, незалежно від тривалості перерви у роботі; (п. 3.17 Положення) 
  - 
  кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого, а також на інші педагогічні посади у цьому самому закладі, за наявності відповідної фахової освіти; (п. 3.22 Положення) 
  - 
  кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду – до досягнення дитиною шестирічного віку). (п. 3.14 Положення)
 • Ознайомитися під підпис:
  -
  з графіком проведення атестації – після його затвердження; (п. 3.2 Положення)
  - з характеристикою своєї діяльності – не пізніш як за 10 днів до проведення атестації; (п. 3.4 Положення)
  - 
  з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання.(п. 3.10 Положення)
 • Бути  присутнім на засіданні атестаційної комісії. Під час засідання давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності. (п. 3.6 Положення)
 • Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації. (п. 3.10 Положення)
 • Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:

 • найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція;
 • своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду (місце роботи), місце проживання;
 • у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується;
 • перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
 • дату подання апеляції;
 • свій підпис.

До апеляції додається копія атестаційного листа. (п. 6.4–6.7 Положення)

 • Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії. (п. 6.9 Положення)

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід