Організаційно-масова робота

Михайло Олександрович Мацюк
завідуючий
організаційно-масовим відділом

План виховних та організаційно-масових заходів
на І семестр 2023/2024 н.р.

План виховних та організаційно-масових заходів
на ІІ семестр 2023/2024 н.р.

Події та заходи

Cоціальні й економічні процеси, які відбуваються в нашій країні, висунули проблему активізації людського фактору, а це означає і задачу вмілого формування, і виховання особистості. Державна політика в галузі виховання дітей та молоді розглядаються перш за все через реалізацію можливостей дитини як громадянина-патріота України, усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей.

Для реалізації цих завдань організаційно-масовий відділ Броварського навчально-виховного об’єднання створює оптимальні умови для саморозвитку та самореалізації особистості. Відповідно педагоги постійно займаються пошуком нових педагогічних методів та прийомів організаційно-масового та виховного процесу, який сприяє становленню особистості, фізично і морально здорової, професійно зорієнтованої, успішної, здатної протистояти впливам асоціального середовища.

Діяльність організаційно-масової роботи Броварського ліцею № 11  визначено низкою нормативно-правових актів, зокрема законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національною доктриною розвитку освіти та іншими документами, що регламентують діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. План роботи відділу є системою поглядів педагогічного колективу спрямованою на оптимізацію соціально-педагогічних умов створених для виховання, творчого розвитку й соціалізації учнівської молоді у загальноосвітньому навчальному закладі. Він розробляється з урахуванням освітніх завдань, специфіки діяльності закладу: організації виховної та організаційно-масової роботи, упровадження компетентнісного та культурологічного підходів.

Педагоги організаційно-масового відділу спільними зусиллями прагнуть, щоб Броварський ліцей № 11 для учнів та вихованців став:

 • виборчим інститутом повноцінної творчої життєдіяльності і розвитку індивідуальної обдарованості:
 • центром культурного дозвілля і поліпшення психологічного здоров’я, зняттянапруження типового шкільногожиття;
 • школою самостійності і управління у виконанні реальних життєвих ролей, за допомогою яких діти не просто готуються до життя, а повсякденно беруть участь у ньому;
 • місцем вибору життєвого шляху, накреслення особистих планів і цілей, набуття досвіду їх здійснення;
 • місцем порятунку від самотності, занедбалості і байдужості дорослих, виправлення «важких» дітей, формування позитивного ставлення до себе, до інших, до оточуючого світу;
 • місцем формування життєвих аксіом та цінностей, до них відносяться цінності суспільного устрою, спілкування, діяльності, самозбереження, формування здорового способу життя, цінності особистих якостей, а також загальнолюдські цінності.

Основні напрями організаційно-масової та виховної роботи у Броварському ліцеї № 11 є:

 • громадянське
 • національне 
 • формування здорового способу життя 
 • родинно-сімейне 
 • військово-патріотичне 
 • превентивне
 • моральне 
 • художньо-естетичне 
 • екологічне 
 • трудове

Педагоги відділу планують з року в рік у своїй діяльності вивчати, узагальнювати та активно використовувати передовий і перспективний педагогічний досвід, запроваджувати сучасні інноваційні методи і форми організації виховного процесу з обдарованими дітьми, учнівською молоддю, шляхом створення оптимальних умов для виявлення, розвитку і реалізації їхніх потенційних можливостей, творчих здібностей та професійної спрямованості.

Матеріали з життя закладу повсякчас висвітлюються на сайті Броварського ліцею № 11. Це дає можливість знайомитись з роботою закладу освіти всім бажаючим.

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

 

Вхід