Профорієнтаційна робота

Світлана Володимирівна Кисіль
методист з профорієнтаційної роботи

План профорієнтаційної роботи

Нормативні документи

Події та заходи

Методична скарбничка

Профорієнтаційний тест
«Магелано університет»

Сайт "Профорієнтація - зроби свідомий вибір"

 

Проблема вибору професії завжди була актуальною і тим більше, залишається такою в сучасних умовах. Яку професію обрати – одне з головних завдань у житті кожної людини.

Профорієнтаційна робота в Броварському навчально-виховному об’єднанні покликана вирішувати такі завдання:

 • ознайомлювати дітей з різними видами професій та вимогами до їх носіїв;
 • виховувати спрямованість на самопізнання і власну активність як основу професійного самовизначення;     
 • формувати вміння зіставляти свої здібності з вимогами, необхідними для набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план оволодіння професією;  
 • розвивати професійно значущі якості особистості.

Першою сходинкою до адаптації в соціумі для дітей дошкільного віку став Центр розвитку дитини.

Підготовка до вибору професії в ранньому віці важлива тому, що вона є невід’ємною частиною всебічного розвитку успішної особистості. Рання профорієнтація – це виявлення нахилів, інтересів, зацікавлень дітей тим чи іншим предметом, видом трудової діяльності дітей з метою подальшої професійної орієнтації.

Ознайомлення дітей з працею дорослих і виховання поваги до неї – один із способів формування працьовитості, позитивного ставлення до праці трудівників.

У віці 3-4 років ефективно використовується психодіагностика, анкетування, тестування з метою виявлення здібностей вихованців.

На 4-6-му роках життя відбуваються подальші зміни у фізичному, психічному, соціальному розвитку дитини. Зміст, форми, методи  урізноманітнюються, стають більш багатогранними. У період старшого дошкільного віку закладаються передумови майбутньої праці:

 • поглиблюється мотивація трудових доручень;
 • закладаються уявлення про працю людей, їх професії;
 • формуються певні уявлення про працю і на цій основі виховуються почуття поваги до праці дорослих;
 • діти вчаться цінувати працю;
 • з’являються прагнення до трудової діяльності та здатність самостійно ставити мету діяльності;
 • формуються деякі особистісні якості – працелюбність, наполегливість, старанність.

Проведення інтегрованих занять, організація ігрової діяльності та професійне інформування розширює кругозір дітей, знайомить з цікавими людьми, які досягли успіху у житті, розповідають про їхні професії та хобі.

Справжньою Школою життєвого успіху для дітей та учнівської молоді став Центр позашкільної освіти БНВО.

З метою створення належних умов для всебічного розвитку творчих здібностей дітей, формування основних життєвих компетентностей відповідно до їх бажань, нахилів і обдарувань організовано роботу гуртків художньо-естетичного, науково-технічного, військово-патріотичного, дослідно-експериментального та гуманітарного напрямів.

Всі вони сприяють поглибленню розвивальних можливостей діючих освітніх програм, формуванню професійних здібностей учнів та вихованців, набуття нового досвіду в самовизначенні та самореалізації. Саме в цей час в учнів формується особистий погляд на проблему вибору професії.

Наявний вибір гуртків, студій, секцій, клубів різних профілів надає можливість дітям відповідно до інтересів і уподобань випробувати себе в різних галузях науки, техніки, мистецтва.

Знайомство зі світом професій та середовищем праці, виховання позитивного ставлення до різних видів трудової та професійної діяльності відбувається через: тестування для виявлення професійних інтересів, проведення циклу бесід; виховних заходів; тренінгових занять; екскурсій; зустрічей з успішними людьми.

Як результат – сформоване ставлення до себе, суспільства і професійної діяльності, орієнтація на вибір профілю навчання в старшій школі, що дає можливість продовжувати навчання в Центрі професійної освіти.

Перехід старшої школи до профільного навчання поставив перед учнями проблему вибору профілю, що фактично прогнозує вибір майбутньої професії. 

Для вирішення цих завдань налагоджено ефективну взаємодію загальноосвітніх навчальних закладів міста з Центром професійної освіти Броварського навчально-виховного об'єднання.

Центр професійної освіти здійснює: організацію допрофільної підготовки учнів 8-9 класів, через впровадження курсів за вибором «Світ професій»; проведення профорієнтаційної роботи, яка допоможе учню стати успішним у виборі свого життєвого шляху; надання професійної підготовки учням 10-11 класів відповідно до запитів регіонального ринку праці.

Результатом співпраці загальноосвітніх навчальних закладів з Центром професійної освіти Броварського навчально-виховного об’єднання є створення технологічного профілю навчання, який забезпечує якісну освіту з базових предметів навчального плану в загальноосвітньому навчальному закладі та підготовку до майбутньої професійної діяльності у Центрі професійної освіти. 

Оволодіння старшокласниками методиками самопізнання, самооцінки, розвитку індивідуальних професійно важливих якостей, створення умов для випробування своїх здібностей у різних видах трудової діяльності у рамках дослідно-експериментальної роботи відбувається у Діловому центрі «Успіх», який об’єднує Ліцей технологічного профілю та Центр професійної освіти.

Гармонійне поєднання освітнього компонента, виховних заходів та професійної діяльності для учнівської молоді Ліцею технологічного профілю надає їм унікальну можливість отримати у стінах одного закладу не тільки повну загальну середню освіту, а й робітничу професію, а відтак – надію на майбутнє.

Учні Центру професійної освіти оволодівають професіями перукар, кухар, манікюрниця, візажист-стиліст, водій автотранспортного засобу, оператор комп’ютерного набору, відпрацьовують комунікативні та соціальні навички, вчаться самостійно приймати рішення.

Щороку з метою подальшого свідомого вибору професії проводиться комплекс заходів, які допомагають учням обрати профіль навчання.

На основі комплексного психолого-педагогічного моніторингу готовності учнів до свідомого вибору професії ефективно впроваджуються такі форми професійної орієнтації: тренінги; професіографічні екскурсії на  підприємства міста та району; декади професій; декади предметних дисциплін; зустрічі з успішними людьми; конкурси професійної майстерності.

Броварське навчально-виховне об’єднання є ініціатором та організатором проведення профі-шоу для старшокласників міста «Капітан і Попелюшка – шлях до успіху», яке проводиться з метою пропаганди здорового способу життя, формування життєвих компетенцій та професійної орієнтації учнівської молоді.

Результатом взаємодії БНВО із загальноосвітніми навчальними закладами міста у формуванні готовності учнів до свідомого вибору професії є:

 • отримання за 2 роки навчання випускникам повної загальної середньої освіти з одночасним оволодінням професією;
 • враховуючи віковий ценз, учні після закінчення навчання мають можливість розпочати трудову діяльність на підприємствах та установах, підвищити свою професійну майстерність;
 • свідомий вступ до вищого навчального закладу за обраною професією.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ