Гурток «Культура мовлення»

Мова – це найважливіший засіб спілкування людей, вираження повідомлення їх думок, почуттів; це безперервний процес пізнання світу. Той, хто її не любить, не вивчає її таємниць, просто збіднює себе. Сучасне життя потребує, щоб кожен, хто бажає досягти утіху, вмів грамотно, логічно і точно формулювати свої думки; щоб осягати закони навколишнього світу, боротися і перемагати - треба на високому рівні володіти таємницями слова; щоб зрозуміти оточуючих і бути почутим самому, потрібно постійно працювати над собою, збагачувати та вдосконалювати власне мовлення.

Культура мовлення – це дотримання сталих мовних норм усної і писемної літературної мови, а також свідоме, невимушене, цілеспрямоване, майстерне вживання мовних засобів.

Мовна майстерність – це здатність, використовуючи мовні норми, вибирати з них найбільш вдалу для висловлення своїх думок.

Цими причинами й зумовлена актуальність нашого гуртка «Культура мовлення».

Основною метою гуртка є – засвоєння учнями знань про основні морфологічні одиниці в мовленні; формування умінь та навичок доречно і стилістично виправдано вживати їх у висловлюваннях публіцистичного, розмовного, офіційно-ділового, наукового та художнього стилів.

Завдання гуртка:

  • дати ґрунтовні і систематичні знання про частини мови, удосконалити мовлення учнів із погляду граматичної правильності побудови морфологічних одиниць;
  • навчати правильно відмінювати частини мови, добирати найбільш доречний варіант із паралельних форм;
  • формувати вміння свідомо, комунікативно виправдано, стилістично грамотно користуватися морфологічними одиницями в різних умовах мовленнєвого спілкування;
  • забезпечити дотримання вимог культури мовлення;
  • виховувати потребу у вивченні рідної мови, у вдосконаленні власного мовлення.

Заняття гуртка поглиблюють знання з української мови та покращують комунікативні навички вихованців.

Розклад роботи гуртка "Культура мовлення" 

Кабінет

Клас

Графік роботи

ПІП керівника

Каб. №38

6

Вт.: 1500-1545

Бабенко
Тетяна Олександрівна

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід