Гурток "Англійська мова"

 

 

У нових економічних умовах зростає інтерес до іноземних мов. Тому іноземною мовою оволодівають, щоб спілкуватися  із співрозмовником, читати тексти мовою оригіналу, перекладати з іноземної мови на рідну і навпаки.

Навчання англійської мови має забезпечити реалізацію головних цілей: практичних, освітніх, розвивальних і виховних.

Практична мета навчання полягає в тому, щоб навчити учнів спілкуватися англійською мовою в усній та письмовій формі. Освітні цілі навчання досягаються не лише завдяки читанню пізнавальних текстів, а й у ході оволодіння англійською мовою, коли учні знайомляться з новими лінгвістичними поняттями і поглиблюють свої знання про вже відомі явища. Навчання англійської мови виховує у дітей повагу і зацікавленість до культури, традицій, звичаїв носіїв мови.

Основною метою навчання англійської мови в дошкільному віці є формування у дитини елементарних навичок спілкування цією мовою. Тому дошкільне навчання дітей англійської мови набуло широкого розповсюдження.

Особливості оволодіння другою мовою в дошкільному віці пов’язані з «мовною пластичністю» головного мозку дитини, з великою сенсорною чутливістю до явищ мовленнєвого характеру взагалі, а також з артикуляційною гнучкістю, що відкриває можливості для точного наслідування.

В мережі гуртків Центру позашкільної освіти з англійської мови є групи дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Розклад роботи гуртка

Адреса, № каб.

№ групи

Вік

Графік роботи

ПІБ керівника

вул. М. Лагунової, 17-А,
каб. 32

I

8-10 р.

Пн., Ср.: 900-1040

Трофанчук
Наталія
Миколаївна

вул. М. Лагунової, 17-А,
каб. 32

II

8-10 р.

Пн., Ср.: 1430-1610

Адреса, № каб.

№ групи

Вік

Графік роботи

ПІБ керівника

вул. Москаленка, 8-Б,
каб. 1

I

5-6 р.

Пн., Ср., Пт.: 1330-1500

Ящук
Антоніна
Казимирівна

вул. Москаленка, 8-Б,
каб. 1

II

8-10 р.

Пн., Ср., Пт.: 1510-1640

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ