Гурток «Орфографічний практикум»

Сьогодні особливо актуальною є проблема мовної і мовленнєвої компетенції школярів, вирішення якої безпосередньо залежить від формування в учнів правописних умінь і навичок, що є невід’ємним елементом писемного мовлення та показником інтелектуального рівня особистості.

Володіти мовою – означає знати її, що спонукає постійно прагнути вдосконалювати свої знання з питань правопису сучасної літературної мови. 

Здійсненню цього завдання сприятиме засвоєння школярами матеріалу курсу «Орфографічний практикум».

Мета гуртка «Орфографічний практикум» полягає в підвищенні рівня грамотності учнів; оволодіння ними нормами правопису через систему практичних вправ, тестів, творчих робіт; формування орфографічної грамотності, що є основою розвитку комунікативної компетенції особистості школяра.

Завдання гуртка:

  • дати ґрунтовні і систематичні знання з української орфографії;
  • навчати швидко знаходити орфограми в текстах і чітко їх обґрунтовувати, редагувати тексти;
  • формувати вміння свідомо застосовувати орфографічні правила при написанні власних текстів;
  • удосконалити орфографічні уміння і навички;
  • підвищувати мовну грамотність і мовну культуру вихованців;
  • виховувати потребу у вивченні рідної мови, в удосконаленні власного мовлення.

Заняття гуртка суттєво покращать рівень орфографічної грамотності вихованців. Ґрунтовне поєднання та свідоме застосування знань, отриманих під час вивчення тем, дасть змогу уникнути труднощів, пов’язаних із написанням слів, їх наголошенням, вимовою.

Розклад роботи гуртка "Орфографічний практикум" 

Кабінет

Клас

Графік роботи

ПІП керівника

Каб. №37

5

Пн.: 1600-1645

Бабенко
Тетяна Олександрівна

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід