Гурток «Рідне слово»

Одним із найважливіших принципів гурткової роботи є спрямованість на виховання гармонійної особистості. Це передбачає формування у вихованців стійких знань, умінь і навичок, які б відповідали рівневі сучасної мовознавчої науки. Гурткові заняття покликані розвивати інтелектуальну, емоційну, естетичну сфери особистості, культуру мовлення. Робота з додатковою літературою, виступи із повідомленнями (доповідями), ознайомлення із творчістю видатних мовознавців – усе це сприятиме посиленню інтересу до вивчення мови, спонукатиме дітей до самоосвіти.

Мета роботи гуртка:

  • стимулювати інтерес до вивчення рідної мови;
  • поглиблювати знання з мови, формувати лінгвістичну компетенцію;
  • активізувати самостійну пізнавальну діяльність;
  • удосконалювати вміння працювати колективно, в групах та самостійно.

 Завдання гуртка:

  • виховувати стійкий інтерес до походження та історії слів рідної мови;
  • формувати вміння користуватися етимологічними довідниками та словниками;
  • формувати вміння чітко й послідовно висловлювати думки, зокрема навички застосування наукового стилю;
  • збагачувати й активізувати словниковий запас учнів,
  • сприяти всебічному розвиткові особистості кожного вихованця.

На гуркових заняттях вихованці мають усвідомити роль і значення рідної мови для розвитку людини. Цьому ж сприяє використання міжпредметного матеріалу (історія, література, іноземні мови, образотворче мистецтво), урізноманітнення видів робіт (змагання, ігрові й рольові завдання творчого характеру, мовні загадки, шаради тощо). 

Розклад роботи гуртка "Рідне слово"

Кабінет

Клас

Графік роботи

ПІП керівника

Каб. №38

5, 6

Ср., Чт.: 1430-1515

Колтко
Марія Олександрівна

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ