Гурток "Шлях до власного Я"

 

 

 

Вихованцями гуртка є діти підліткового віку – учні 6-7 класів. Мета роботи гуртка полягає у дослідженні особливостей власного Я шляхом отримання знань з психології, які сприяють розвитку успішної особистості.

В рамках гурткової роботи відбувається дослідження внутрішнього світу (пізнавальна сфера – відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мислення, уява, мовлення; емоції та вольові процеси; психічні стани – стрес, афект, фрустрація; індивідуально-типологічні особливості – здібності, темперамент, характер; діяльність, особистість, індивідуальність) та соціальної складової особистості для розвитку у вихованців соціальних навичок (ефективного спілкування, співчуття, поваги до прав людини, роботи в команді, конструктивного вирішення конфліктів та їх запобігання, протистояння негативним соціальним впливам, переговорів, медіації, примирення).

Заняття містять теоретичний та практичний блоки, що сприяє інтеріоризації отриманих знань та їх активному застосуванню у власному житті для покращення його якості. Практична робота включає діагностику та групову роботу за правилами психологічного тренінгу – Я-висловлювання, конфіденційність, «тут і зараз», безоціночне ставлення, пряме звертання, активність, повага до інших.

Розклад роботи гуртка "Шлях до власного Я"

Адреса, № каб.

Група

Графік роботи

Керівник

вул. М.Лагунової, 17, каб. №35

1

Пн., Ср., Пт.: 1515-1645

Чуняк
Вікторія Анатоліївна

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід