Міський територіальний осередок Малої академії наук

Оксана Олександрівна Панкова
керівник Міського територіального осередку МАН

Конкурс-захист

Розклад занять

Мережа на І семестр 2021/2022 н.р.

Події та заходи

 

 

 

Основним напрямом діяльності Міського територіального осередку Малої академії наук  є дослідницько-експериментальний, що передбачає залучення вихованців, учнів та слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, а також виявлення, розвиток і підтримку обдарованої молоді, створення умов для її творчої реалізації та розширення наукового світогляду, організацію змістовного дозвілля.

Міський територіальний осередок Малої академії наук здійснює координацію діяльності міських навчальних закладів з дослідницько-експериментального напряму, співпрацює з закладами освіти міста: загальноосвітніми школами І-ІІІ ст. №№ 1, 2, 3, 6, 9, 10, приватною ЗОШ І-ІІІ ст. “Фортуна”, спеціалізованими школами №№ 5, 7, навчально-виховним комплексом, гімназією ім. С.І.Олійника, позашкільними закладами освіти: дитячим естетико-натуралістичним центром «Камелія», будинком дитячо-юнацької творчості на основі угод про співпрацю БНВО із закладами освіти міста. Дуже приємно відзначити, що з кожним роком кількість бажаючих працювати в системі Малої академії наук збільшується. Розширюється віковий ценз учасників конкурсів, – залучаються до співпраці учні 6 та 7, а іноді і 4-5 класів.

Що таке Мала академія наук України?

Мала академія наук України сприяє виявленню здібностей, обдарувань і самовизначенню та реалізації особистості засобами залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних галузях науки і техніки, забезпечує її творчий, інтелектуальний, духовний розвиток, професійну орієнтацію, підготовку до майбутньої професійної та громадської діяльності.

Мала академія здійснює свою освітню і наукову діяльність в позаурочний та позашкільний час і об'єднує на принципах добровільності та доступності учнів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ-го та ІІІ-го ступенів, ліцеїв, гімназій, інших типів освітніх і наукових закладів.

Основними завданнями Малої академії наук України є:

  • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих, талановитих учнів;
  • виховання свідомого громадянина України;
  • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного самовдосконалення учнів та його стимулювання;
  • формування в учнів умінь та навичок культури наукового дослідження;
  • формування соціально-адаптованої особистості, її громадського досвіду;
  • пропаганда наукових досліджень учнів та захист їх авторських прав і інтересів;
  • задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні та творчій самореалізації.

Засновником Малої академії наук України є Міністерство освіти і науки України.

Засновниками територіальних відділень, наукових товариств учнів Малої академії як правило є Міністерство освіти і науки Автономної республіки Крим, департаменти та управління освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій. Також, за погодженням з відповідним органом управління освіти і науки, співзасновниками територіальних відділень, наукових товариств учнів можуть виступати академічні, науково-дослідницькі установи, вищі навчальні заклади, творчі спілки, громадські організації та окремі особи, які мають досвід роботи з учнями, відповідну матеріальну базу, наукове та педагогічне кадрове забезпечення.

Засновник Малої академії наук, територіальних відділень, наукових товариств учнів або уповноважений ним орган здійснює фінансування Малої академії, її матеріально-технічне забезпечення.

Мала академія наук у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про мови», Положенням про позашкільний навчальний заклад, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та іншими нормативно-правовими актами.

План роботи міського територіального осередку МАН на 2021/2022 н.р.

Навчальні програми гуртків Міського територіального осередку МАН

 

Літній табір Малої академії наук
на базі Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ст. Київської обл. у 2015 році

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід