Новинки літератури 2019 року

Книга

Анотація

Терещенко В.М. Методика реалізації Українського правопису в новій редакції у ЗЗСО: навч.-метод. посібник / В.М. Терещенко, А.О. Панченков. – Х.: Соняшник, 2019. – 256 с.

У посібнику системно репрезентовано новації Українського правопису, схваленого Кабінетом Міністрів України 2019 року. Надано коментарі щодо сутності та специфіки відповідних норм з погляду історії мови та сучасного стану мовної системи. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів.

Антологія. Фольклор, міфи і легенди народів світу в шкільному курсі літератури: посіб. серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 кл. ЗЗСО /авт.-упор. М.Чумарна. – Львів: Світ, 2019. – 128 с.

Відколи з’явились люди на Землі, вони не втомлювались задивлятись у глибочінь неба та глибини землі під ногами, шукаючи відповіді на вічні питання: а хто створив це все? І коли?

Їхні ідеї та гіпотези відтворені у міфах та легендах.

Антологія. Казка в шкільному курсі літератури: посіб. для 5-6 кл. ЗЗСО / автор.-упор. Ю.О.Морщавка. Х.: Соняшник, 2019. – 304 с.: іл.

Посібник містить українські народні казки та казки українських письменників, казки народів світу та казки представників етнічних спільнот, які проживають на території України. Словнички, наведені на сторінках книги, пояснюють маловідомі чи діалектні слова у творах, а також розкривають символізм окремих елементів казок у різних культурних традиціях.

Бандровський О.Г. Цікаві факти з історії давніх часів: посіб. серії «Шкільна бібліотека» для 5-6 кл. ЗЗСО / О.Г. Бандровський. – К.: Генеза, 2019. – 176 с.

Сторінками даної книги можна подорожувати не лише у просторі – країнами, містами чи селами, а й у часі, дізнатися безліч нових імен і географічних назв, невідомих раніше фактів і подій.

Каліберда М.С. Захопливий світ біології: посіб. для 5-6 кл. ЗЗСО / М.С. Каліберда, В.В. Панов, М.А. Чайковська; за ред.. Р.В. Шаламова. – Х.: Соняшник, 2019. – 240 с.: іл.

У посібнику розкриті теми з росту й життєдіяльності мікробів, рослин та грибів, а також закономірності впливу навколишнього середовища на організми та особливості й значення взаємодій організмів між собою.

Кірик М. НУШ: організація діяльності учнів початкових класів ЗЗСО: навч.-метод. посіб. / М.Кірик, Л.Данилова. – Львів: Світ, 2019. – 136 с.

У посібнику висвітлено особливості реформування початкової школи, подано методичні поради щодо компетентнісно-інтегрованого підходу й навчання молодших школярів, науково-теоретичне обґрунтування нових понять. Аналізуються можливі напрями інтеграції в початковій школі, опанування педагогічними технологіями інтегрованого навчання як одного зі способів організації діяльності молодших школярів у світлі вимог Нової української школи.

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред.. Н.М. Бібік. – К.: Літера ЛТД, 2019. – 208 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть учителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів.

Нова українська школа: порадник вихователю групи продовженого дня у ЗЗСО: навч.-метод. посіб. / Г.І. Дмитрів [та ін.]. – Львів: Світ, 2019. – 224 с.

Навчально-методичний посібник має на меті зорієнтувати користувачів на педагогічне керівництво самопідготовкою здобувача освіти в другій половині дня. Запропоновано модель педагогічного керівництва, структуру, конструктор, алгоритм і методичні рекомендації щодо проведення самопідготовки, ігротеку, інтерактивні та здоров’язбережувальні вправи, ментальні карти, кращі практики й авторські моделі занять самопідготовки.

Фідкевич О.Л. Навчально-методичний посібник «НУШ: теорія і практика формувального оцінювання у 1-2 класах ЗЗСО» / Олена Фідкевич, Наталія Бакуліна. – К.: Генеза, 2019. – 64 с.

Основною метою посібника є розкриття принципів, істотних ознак та особливостей реалізації формувального оцінювання у І циклі початкової школи (1-2 класи); аналіз відмінностей між формувальним та поточним і підсумковим оцінюванням; характеристика основних етапів формувального оцінювання.

Масол Л.М. НУШ: методика навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 кл. на засадах компетентнісного підходу: навч.-метод. посіб. / Людмила Масол. – К.: Генеза, 2019. – 208 с.: іл.

Запропонований методичний посібник має на меті допомогти вчителям опанувати теорію інтеграції, яка є методологічним і дидактичним фундаментом методики викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» в закладах початкової освіти, а також ознайомитися з інноваційними освітніми технологіями.

Антонова О. НУШ: використання інформаційно-комунікаційних технологій у 1-2 класах ЗЗСО: навч.-метод. посіб. / Олена Антонова. – К.: Генеза, 2019. – 96 с.

Зі сторінок посібника ви дізнаєтеся про психолого-педагогічні аспекти залучення цифрових технологій в освітній процес, особливості використання сучасного програмного забезпечення в 1-2 класах НУШ.

Посібник містить методичні рекомендації щодо використання сучасних інтерактивних дощок і STEM–столів у початковій школі, створення ментальних карт на засадах використання програмного забезпечення FreeMind тощо.

Гільберг Т.Г. НУШ: методика навчання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» у 1-2 класах ЗЗСО на засадах компетентнісного підходу: навч.-метод. посіб. / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Ніна Павич. – К.: Генеза, 2019. – 256 с.

Основною метою посібника є формування відповідних Концепції НУШ та Державному стандарту початкової освіти методичних компетенцій учителів початкової школи щодо викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ», зокрема у використанні діяльнісного підходу під час організації освітнього процесу.

Методична скарбничка: 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід