Нормативні документи у галузі загальної середньої освіти

Конституція України 

Закони України

Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII

Про загальну середню освіту від 13.05.1999 №651-XIV із змінами

Конвенція про права дитини (ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989)

Про охорону дитинства від 26.04.2001 №2402-III із змінами

Укази Президента України

Про Національну доктрину розвитку освіти від 17.04.2002 №347/2002 

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 №344/2013

Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні від 16.12.2011 №1163/2011 

Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей від 01.06.2013 №312/2013

Про Державну премію України в галузі освіти від 30.09.2010 №929/2010 із змінами)

 Постанови Кабінету Міністрів України

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників від 27.12.2018 №1190

Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них від 22 липня 2015 р. №645 

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників від 14.06.2000 №963 із змінами

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння від 23.12.2015 ​№1109

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації від 14.04.1997 №348 із змінами

Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України від 9 грудня 2015 року №1045

Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти від 09.01.2019 №17

Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту від 25.01.2019 №59

Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти від 27.12.2018 №1461

Про затвердження програми незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи від 14.01.2019 №33

Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти (від 28.03.2018 №291)

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю (від 23 березня 2005 р. №178)

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (від 06.10.2010 №930 із змінами)

Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 №466 із змінами

Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні від 07.05.2013 №488

Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах від 02.12.2004 №903 із змінами

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України (від 02.08.2005 №458)

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах від 31.08.2001 №616 із змінами

Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі від 21.10.2013 №1456

Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації від 02.12.2013 №1686

Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах від 20.02.2002 №128 із змінами

Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» від 17.03.2015  №306

Про затвердження Положення про похвальний лист "За високі досягнення у навчанні" та похвальну грамоту "За особливі досягнення у вивченні окремих предметів" від 11.12.2000 №579 із змінами

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти від 21.08.2013 №1222 із змінами внесеними згідно з наказом МОН №1009 від 19 серпня 2016 року

Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації від 07.12.2018  №1369

Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах від 01.06.2010 №521

Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України від 15.12.2016  №4665

Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах від 20.07.2009 №518/674

Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах від 12 січня 2016 року №8 

Про затвердження Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів від 14.12.2012 №1423

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів від 20.07.2004 №601 

Про затвердження єдиних зразків обовʼязкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності від 10.05.2011 №423

Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від 08.04.2015  №412

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів від  03 червня 2008 року №496

Про затвердження Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах від 13.03.2017 №369

Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти від 06.09.2000 №434 із змінами

Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка від 10.12.2003 №811

Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти від 16.04.2018 №367

Листи Міністерства освіти і науки України

Щодо надання деяких роз’ясень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі від 06.09.2016 року №1/9-464 

Організація навчально-виховного процесу у першому класі від 02.07.2007  №1/9-407

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів від 06.02.2008 №1/9-61

Щодо атестації педагогічних працівників від 25.10.2012 №1/9-779

Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів від 17.07.2013 №1/9-497 

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік від 13.07.2017 №21.1/10-1470

Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2018/2019 навчальний рік від 19.07.2018 №22.1/10-2573

Щодо розроблення статуту закладу загальної середньої освіти від 23.04.2019 №1/9-269

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ