Нормативні документи у галузі професійно-технічної освіти

Конституція України 

Укази Президента України

Про Національну доктрину розвитку освіти від 17.04.2002 №347/2002 

Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні від 16.12.2011 №1163/2011 

Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні від 26.02.2016 №68/2016

Про додаткові заходи із забезпечення гарантій реалізації прав та законних інтересів дітей від 01.06.2013 №312/2013

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 №344/2013 

Закони України

Про освіту від 23.05.1991 №1060-ХІІ із змінами 

Конвенція про права дитини (ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 20.11.1989)

Про професійно-технічну освіту від 10.02.1998  №103/98-вр із змінами

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти від 11.09.2003 №1158-IV

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою від 20.11.2012 №5498-17 із змінами 

Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування від 13.01.2005 №2342-I із змінами

Про ліцензування видів господарської діяльності від 02.03.2015 №222-VIII із змінами 

Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичної операції, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти від 14.05.2015 №425-VIII 

Постанови Кабінету Міністрів України

Про Концепцію професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення від 01.02.1996 №150 

Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів  від 12.02.1996 №200 із змінами

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації від 14.04.1997 №348 із змінами

Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад  від 05.08.1998 №1240 із змінами

Про затвердження Комплексних заходів щодо формування ступеневої професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів від 02.04.1998 №481

Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики від 07.06.1999 №992 із змінами

Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників від 14.06.2000 №963 із змінами

Про документи про загальну середню та професійно-технічну освіту державного зразка і додатки до них від 22 липня 2015 р. №645 

Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах від 11.09.2007 №1117

Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів  від 27.08.2010 №781 із змінами

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій  від 23.11.2011 №1341

Про затвердження Порядку державного інспектування навчальних закладів від 03.05.2012 №353

Про затвердження Порядку підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями від 15.05.2013 №340

Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння від 23.12.2015 ​№1109

Про внесення змін до Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти від 15.04.2015 №229 

Накази Міністерства освіти і науки України

Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту від 31.12.1998 №201/469

Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах від 02.12.2004 №903 із змінами

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України (від 02.08.2005 №458)

Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів передпедагогічним колективом та громадськістю (від 23 березня 2005 р. №178)

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (від 06.10.2010 №930 із змінами)

Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах від 30.05.2006 №419 із змінами

Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України від 06.06.2006 № 441 із змінами 

Про затвердження типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників в ПТНЗ від 13.10.2010 №947  

Про затвердження критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності професійно-технічних навчальних закладів від 22.11.2011 №1336 із змінами

Про затвердження Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 №466 із змінами

Про затвердження Порядку виховання та навчання в державних та комунальних дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах дітей осіб з числа іноземців та осіб без громадянства, яким надано тимчасовий захист в Україні від 07.05.2013 №488

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальношкільних, професійно-технічних навчальних закладів від 17.06.2013 №772

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах від 31.08.2001 №616 із змінами

Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі від 21.10.2013 №1456

Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації від 02.12.2013 №1686

Порядок створення комісії для підтвердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничими професіями від 16.12.2013 №875/1776 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ