Структура Ради дітей та учнівської молоді міста

Функції комісій

Функції комісії з питань спорту, здорового способу життя, екології та краєзнавства

 1. Організація напряму просвітницької роботи з питань здорового способу життя, профілактики наркотичної, алкогольної залежності, тютюнопаління, СНІДу.
 2. Організація серед дітей просвітницьких акцій щодо небезпеки формування залежності від комп’ютерних ігор, гральних автоматів тощо.
 3. Сприяння профілактики раннього статевого життя, материнства у шкільному віці та подібних проблемних питань.
 4. Проведення необхідних опитувань, анкетувань та соціологічних досліджень; передача результатів роботи відповідним структурам чи організаціям.
 5. Налагодження співпраці зі спортивними товариствами, громадськими організаціями, лікарнями для спільного проведення акцій, заходів, спортивних і туристичних змагань тощо.
 6. Підготовка тренінгів у навчальних закладах міста.
 7. Постійне проведення просвітницької роботи з питань збереження навколишнього середовища, починаючи з території власного дому, навчального закладу тощо.
 8. Заохочення дітей до вивчення історії рідного краю, малої батьківщини, шанобливого ставлення до місць вшанування пам’яті людей та історичних подій.

 

Функції комісії з питань роботи з дітьми молодшого та середнього шкільного віку

 1. Підбір цікавих та активних форм роботи, методичних розробок та рекомендацій з питань організації змістовного дозвілля дітей молодшого та середнього шкільного віку (за необхідності із залученням спеціалістів відповідного профілю).
 2. Організація навчання старшокласників, які виявили бажання працювати з дітьми.
 3. Організація роботи помічників голів комісій, голови Ради та його заступників з учнями середніх класів, проведення з ними навчань, надання консультативної допомоги.
 4. Розроблення механізму заохочення та систематичного відзначення активних учасників колективу, а особливо новеньких.

 

Функції комісії з питань партнерства та міжнародних відносин

 1. Налагодження партнерських стосунків з дітьми, що не входять до складу Ради дітей та учнівської молоді міста; батьками; педагогічними працівниками; органами влади та місцевого самоврядування, різноманітними громадськими організаціями, фондами, об'єднаннями, асоціаціями, партіями, інститутами, закладами, комерційними структурами тощо.
 2. Створення Банку даних цих організацій; спільне з комісією з питань інформації поширення  інформації про їх діяльність серед відповідних комісій навчальних закладів міста; постійне поновлення існуючих матеріалів.
 3. Використання мережі Інтернет з метою спілкування і знаходження нових колег, партнерів, спонсорів як в Україні, так і за її межами.
 4. Постійне проведення різноманітних зустрічей як ділового, так і дозвільного характеру з представниками різних організацій, закладів, структур тощо.
 5.  Організація діяльності клубу ділового спілкування.
 6. Налагодження товариських відносин та взаємообмін делегаціями з різними органами дитячого та молодіжного самоврядування в межах міста, району, області, України, інших країн.
 7. Налагодження співпраці з асоціацією батьківської громадськості; сприяння організації та проведенню спільних заходів дітей, батьків та педагогів.
 8. Висвітлення роботи комісії у засобах масової інформації різних рівнів.

 

Функції комісії з питань культури та дозвілля

 1. Створення банку методичних рекомендацій та сценаріїв, проведення різноманітних заходів як ділового, так і розважального характеру.
 2. Постійна допомога іншим комісіям у проведенні масових заходів, конкурсів та зустрічей.
 3. Забезпечення творчих обдарованих дітей інформацією про проведення конкурсів та фестивалів творчості.
 4. Підготовка тренерів для навчання представників навчальних закладів міста з питання організації та проведення масових заходів.
 5. Систематичне висвітлення проведеної роботи у засобах масової інформації.
 6. Ведення літопису масових заходів міста.

 

Функції комісії з питань преси та інформації

 1. Забезпечення необхідною інформацією про діяльність Ради дітей та учнівської молоді міста навчальних закладів міста.
 2. Висвітлення роботи у засобах масової інформації та на сторінках мережі Інтернет.
 3. Створення інформаційних баз даних, необхідних для діяльності кожної комісії. Постійне оновлення матеріалів.
 4. Налагодження шляхів отримання інформації про оголошені конкурси, семінари і конференції, фестивалі, свята, місце та умови їх проведення.
 5. Налагодження зв’язків та співпраці з редакціями газет, журналів, радіо- та телепрограм для дітей і учнівської молоді.
 6. Проведення соціологічного дослідження щодо вивчення громадської думки про діяльність Ради дітей та учнівської молоді міста та її структур.
 7. Робота над створенням позитивного іміджу МОУС серед дітей, молоді та дорослих.
 8. Заохочення до співпраці дітей та підлітків, котрі мріють стати журналістами. Організація та проведення для них різноманітних конкурсів юних журналістів.

 

Функції комісіїз питань милосердя (волонтерства), толерантності та духовності

 1. Сприяння проведенню різноманітних заходів, спрямованих на духовне виховання, розкриття понять „екологія душі”, толерантність, гармонія. Мотивація дітей до створення гармонійного внутрішнього світу.
 2. Сприяння налагодженню взаєморозуміння, взаємоповаги між усіма учасниками навчально-виховного процесу: діти − педагоги, діти − батьки, батьки − педагоги, діти − діти.
 3. Організація заходів, що допоможуть знайомству з історією, культурою, традиціями країн та народностей, представники яких навчаються у даному навчальному закладі або проживають у регіоні.
 4. Підготування та проведення в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах тренінгів з питань толерантності.
 5. Організація та проведення різноманітних заходів (акції, свята та конкурси), які сприятимуть вихованню толерантності та духовному розвитку дітей, батьків, педагогів.
 6. Залучення представників учнівського самоврядування до волонтерської роботи, на допомогу людям похилого віку, ветеранам.

 

Функції комісії з питань правової освіти

 1. Проведення соціологічних досліджень серед учнів, вчителів та батьків з проблемних питань навчання та організації навчального процесу, перспективи здобуття подальшої освіти, необхідності отримання в даний час позашкільної освіти та взаємовідносин між вчителями та учнями.
 2. Налагодження співпраці з органами управління освітою, адміністраціями та педагогами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з метою знаходження спільних шляхів вирішення проблем, що існують у системі освіти. Організація і проведення диспутів, круглих столів та конференцій з даного питання.
 3. Реалізація і підтримка різноманітних проектів, що спрямовані на вирішення проблем, визначених соціологічними дослідженнями.
 4. Використання різних форм і методів проведення просвітницької роботи з питань вивчення прав та обов’язків дитини відповідно до статей Конвенції ООН про права дитини, Законів України; навчання  знаходження шляхів захисту своїх прав та інтересів.
 5. Налагодження співпраці:
  • з державними структурами: міністерствами, управлінням у справах дітей, сім’ї та молоді, службою у справах неповнолітніх, опікунською радою, соціальною службою молоді, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх тощо;
  • зі спеціалістами: юристами, лікарями, психологами, педагогами тощо;
  • з громадськими організаціями: міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів, що мають у своїх програмах відповідні напрями діяльності.
 6. Створення Банку методичних розробок та рекомендацій щодо питань правового виховання та профілактики проблемних ситуацій у дітей та підлітків, а також різноманітних матеріалів для підготовки та проведення дискусій, ток-шоу, КВК, брейн-рингів, спільних круглих столів дітей з батьками, вчителями, представниками різних державних структур тощо.
 7. Підготовка, підтримка та реалізація різноманітних проектів відповідно до напряму діяльності комісії.
 8. Постійна увага дітям-сиротам, дітям з обмеженими можливостями, дітям із багатодітних та малозабезпечених сімей, а також талановитим і творчо обдарованим.
 9. Видання спільно з іншими організаціями листівок, буклетів, брошур з даної тематики.
 10. Висвітлення роботи комісій, організація проведення дискусій на сторінках засобів масової інформації та у мережі Інтернет.

 

 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ