Визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я учнів БНВО

В Броварському начально-виховному об’єднанні з 22 жовтня по 26 жовтня 2018 року тривала вхідна діагностика та з 26 листопада по 29 листопада 2018 року, було проведено вихідну діагностику. Мета діагностики спрямована на визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я. В дослідженні взяли участь учні 2; 3; 4; 5; 6 та 10 класів. 

Для валідності та надійності результатів, діагностичним інструментарієм було обрано для старшокласників та молодших підлітків: «Анкету для визначення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я». Дана анкета дає нам можливість здійснити як кількісний так і якісний аналіз діагностики ціннісного ставлення до здоров’я за наступними компонентами:

  • Когнітивний компонент – знання про здоров’я та його складові;
  • Ціннісно-моватиційний – ставлення до здоров’я стосується системи цінностей особистості та мотивації.
  • Поведінково-діяльнісний – вчинки, що впливають на здоров’я людини; даний критерій матиме високий рівень тільки при розумінні особою, що формування ціннісного ставлення до здоров’я можливе лише при умові постійної здоров’ясприяючої діяльності особистості. Читати далі...

 

Архів2018: 

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ