Психологічна майстерня власної особистості

Основною дієвою речовиною в освітньому процесі є - вчитель. Від здібностей, цінностей, методів роботи залежить, чи буде прийнятий учнями викладений матеріал на уроці, чи будуть відповідати підібрані методи викладання емоційному стану учнівському колективу.

26 та 27 грудня 2018 року педагогічний колектив Центру розвитку дитини та Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів БНВО взяв участь в практичному занятті «Жити без гніву! Жити для себе! Жити зі щастям!». Мета заняття: розвиток емоційного інтелекту.

ВікіпедіЯ говорить, що емоційний інтелект – група ментальних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розуміють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емоційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими.

Головне завдання педагога: відчувати та усвідомлювати основні емоції в учнівському колективі, саме це є одним з найважливіших факторів, що приводить до якісного освітнього процесу.

Деніель Гоулман доводив, що успіх у бізнесі, а відповідно і в інших сферах діяльності, гарантував не когнітивний, а емоційний інтелект. Людей з розвиненим емоційним інтелектом він описував так:

  1. Вони добре розуміють власні емоції (самосвідомість).
  2. Вони добре керують власними емоціями (самоконтроль).
  3. Вони з емпатією ставляться до емоцій інших людей (соціальне розуміння).
  4. Вони добре справляються з емоціями інших людей (управління взаємовідносинами).

Розвиток емоційного інтелекту особистості, самоконтроль починається з усвідомлення емоцій.

Можна виділити такі причини труднощів у розумінні індивідуальних відмінностей емоцій інших людей:

  • зосередженість на власній особистості призводить до нездатності помічати і правильно оцінювати емоційний стан інших людей;
  • почуття власної вищості;
  • почуття тривоги, пов'язане з емоціями інших людей або власними;
  • тривога спонукає уникати всього того, що могло б викликати емоції;
  • будь-яка вигода від нерозуміння емоцій інших людей.

Під час роботи в «Психологічній майстерні власної особистості» усі присутні педагоги: познайомилися з поняттям «емоційний інтелект»; вивчили субкомпоненти емоційного інтелекту; розглянули піраміду Роберта Ділтса та шкалу свідомості Девіда Хокінса.

Практична частина була наповнена роботою з власними емоціями та ресурсами, в практичній вправі використали фольгу та працювали з  МАК (метафоричні авторські карти) Н.Дорошенко «Ключі в світ емоцій».

 

P.S. Знайдіть конструктивний спосіб для виходу негативних емоцій. Живіть без гніву! Живіть для себе! Живіть зі щастям!».

 

Практичний психолог
Бондар К.С.       

 

                                     

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ

 

Вхід